The Ideal Project for Your Community

The Ideal Project For Your Community sa uskutočnil v lete 2013 za účasti mladých z ID Space Team-u a partnerskej organizácie Alternative V. Počas tohto projektu sme si prostredníctvom množstva diskusií, prednášok a workshopov pozdieľali skúsenosti o komunitných projektoch, čo využijeme pri ďaľšej aktivite našich organizácií. Rovnako nám tento projekt pomohol spoznať a lepšie pochopiť odlišnosti kultúr našich krajín.

Celý projekt sa uskutočnil za finančnej podpory programu Mládež v Akcii.