QKcover

Quick Kancle

Zatiaľ čo náš nosný projekt Rozbaľ to, Bratislava! je zameraný viac na umeleckú sféru, QuickKancle má za cieľ pomôcť začínajúcim organizáciám poskytnutím priestoru. Kancelária je plne vybaveným zázemím pre každé združenie. Nechýbajú jedinečné dizajnové stoly, kvalitné wi-fi pripojenie, tlačiareň či dataprojektor.

Projekt otvorenej kancelárie pre neziskovky, občianske združenia a mimovládne organizácie je sprevádzaný stále väčším záujmom už od otvorenia vo februári 2011. V rámci projektu QuickKancle sa konajú aj neformálne školenia o marketingu, projektovom manažmente, dobrovoľníctve a iných zaujímavých témach, ID Space Team pripravuje pravidelné workshop-y, konferenciu z NULY na ŠTVRTÉ a okrem toho neziskovky a združenia vytvárajú rôzne networkingové aktivity