O nás

ID Space Team vznikol v roku 2011, ako neformálna skupina. Na jeho vzniku sa podieľal kolektív študentov stredných a vysokých škôl. Hlavným cieľom zoskupenia je rozhýbať komunitný život v Bratislave a vytvárať tak priestor pre idey mladých ľudí. Po roku fungovania sa náš tím rozrástol o vyše 15 nových členov a transformoval na občianske združenie. Medzi naše prvé projekty patria  „Rozbaľ to, Bratislava!“ alebo  „Neleň pre zeleň,“ ktoré sa za krátky čas stali obľúbenými medzi mladými, ktorí sa chcú podieľať na chode hlavného mesta. Snahy ID Space Team o angažovanie rôznych komunít a skupín na rozličných spoločenských úrovniach si všimla aj verejnosť. Naše občianske združenie získalo nomináciu na Dobrovoľníka roka a jeden z našich projektov bol nominovaný za Dobrovoľnícky projekt roka 2012. Sme hrdí aj za cenu za implementáciu projektov v rámci grantového projektu, Program pre mladých lídrov strednej Európy – All Stars Absolventi. ID Space Team sa okrem organizovania udalostí pre slovenskú mládež venuje aj projektom nadnárodného typu, ktorých cieľom je výmena poznatkov mladých ľudí s odlišným zázemím.

Za hlavnú víziu združenia považujeme budovanie záujmu mladých ľudí o kreatívne spolupodieľanie sa v komunite. Naším cieľom je vytvoriť v Bratislave priestor pre študentov, kde by sa mohli stretávať, tráviť čas, prezentovať a rozvíjať svoje talenty. Tvoje idey, Tvoja Identita, Tvoj ideálny priestor.

spolocna