NelenPreZelencover

Neleň pre zeleň

Projekt Neleň pre Zeleň chce ukázať, že stačí málo na to, aby sme dokázali veľa. Chceme podnietiť sadenie kvetín na opustených miestach, kvetináčoch či iných verejných priestranstvách. Aj v rámci takýchto podujatí sú mladí schopní uvedomiť si, že dokážu meniť veci, ktoré sa im nepáčia.

Prínosom projektu je najmä v rozvoji komunity, pretože chceme, aby sa mladí ľudia viac zapájali do aktivít vo svojom najbližšom okolí, a to si aj ako prvé všímali. Výsledkom tejto dobrovoľníckej práce je hlavne veľa úsmevov na tvárach po dobre vykonanej práci a taktiež aj veľa pozitívnej energie! Podujatie Neleň pre zeleň je len prvou fázou projektu. V druhej fáze zapájame do výsadby a údržby zelene školy z celej Bratislavy.