Kontakt

ID Space Team

Fakturačné údaje a bankové údaje:

your@idspaceteam.com
+421 915 761 895 (Tomáš Rehák, štatutárny zástupca)

Komárnická 4,
821 03 Bratislava

IČO: 42268605
DIČ: 2023730181

Právna forma: občianske združenie
Registračné číslo: VVS/1-900/90-409 53
Zaregistrované dňa 14.2.2013 v registri občianskych združení MV SR,
sekcia verejnej správy Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29.

Číslo účtu: 2700379778/8330
IBAN: SK4883300000002200708942
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Facebook  Instagram